A i ono, ti ne kužiš da je to surf gshock sat i da imam već jedan gshock u kolekciji?