Spojite se na www.vidilab.comSi uživajte u live streamingu testiranja ipada u Vidilabu.