Recordanje fragmoviea [CoD4]
Pokretanje vlastitog servera [CoD2]