Ti želiš pokupit ban u najmanjem mogućem broju postova jelda ?