Ljudi što kažete da li da kupim ovu grafu:

SVGA ASUS extreme N6800 GF6800 256 MB DDR3 koja košta oko 2200 Kn

ali je AGP