Pišite paradokse koje znate ili koje ste čuli, i komentirajte one koje su drugi napisali.


Evo jedan stari:

Ova rečenica dolje je istinita


Ova rečenica gore je lažna