Evo ako bila što znate o privrednoj organizaciji ovdje stavite jer treba ZA SEMINAr. Hvala lijepa. Molim da ne spammate u ovoj temi jer je ozbiljna stvar. Hvala ponovno