PDA

Pogledaj cijelu verziju : javascript.forum.topicspidEY
18-02-2007, 10:48
Za početak postoje dobreSi lošeSjavascripte


Dobra javascripta

Dodaj u favorite (javascript:window.external.AddFavorite('http://www.pcplay.hr/forum','PC Play Forum');)

Naziv skripte: Dodaj u favorite

Kako je isprobati?

1. Otvorite Notepad
2. Napišite sljedeće:

<html>

<body>
Dodaj u favorite (javascript:window.external.AddFavorite('http://www.pcplay.hr/forum','PC Play Forum');)
</body>

</html>
3.Save as...
4.(Save as type: All files) - (File name: favoriti.html)
5. Otvorite favoriti.html pomoću IE-a (Firefox ne želi prikazati neke skripte)


Loša javascripta

javascript:window.open(1);

Naziv skripte: PopUp

Kako je isprobati?

1. Otvorite IE
2. U adress bar upišite javascriptu

Bude bilo još toga samo prvo isprobajte ovo.S :wink:

spidEY
18-02-2007, 18:41
Evo da počnemo sa nečim kračim.

Google tražilica


<form method="get" action="http://www.google.com/custom">
<table bgcolor="#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td>http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif (http://www.google.com/custom/)</td>
<td>
<input type="text" name="q" size="25" maxlength="255" value="">
<input type="submit" name="btnG" value="Google Search">
<input type="hidden" name="cof" value="GL:0;">
</td>
</tr>
</table>
</form>

Kako je umetnuti u stranicu?

zaljepi ovaj kod između <body>Si </body>

Kako urediti kod?

Nađite liniju (<input type="submit" name="btnG" value="Google Search">)

Dio koda označen crvenom bojom možete promjeniti po želji (npr. Gamer Search) "to je tekst gumba"

Nađite liniju (<td><a href="http://www.google.com/custom/"><img src="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" alt="Google")

1. Ovo prvo crveno je slika (logotip Google-a) možete ga zamjeniti tako da stavite link do željene slike.

2. To je tekst koji će se prikazati kada mišem dođete do slike.

spidEY
19-02-2007, 10:03
E ovo je sada puno duže. :D

Poruka pored miša<script language="JavaScript">
<!--

var x,y
var step=20
var flag=0

var message="MAGAZINE FOR THE NEXT LEVEL GENERATION "
message=message.split("")

var xpos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
xpos[i]=-50
}

var ypos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
ypos[i]=-50
}

function handlerMM(e){
x = (document.layers) ? e.pageX : event.clientX
y = (document.layers) ? e.pageY : event.clientY
flag=1
}

function textfollow() {
if (flag==1 && document.all) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+step
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("document.all.span"+(i)+".style")
thisspan.posLeft=xpos[i]
thisspan.posTop=ypos[i]
}
}

if (flag==1 && document.layers) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+step
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("document.span"+i)
thisspan.left=xpos[i]
thisspan.top=ypos[i]
}
}
var timer=setTimeout("textfollow()",10)
}

//-->
</script>

<STYLE>
.spanstyle {
position:absolute;
visibility:visible;
top:-50px;
font-size:8pt;
font-family:verdana;
color:FF00FF
}
</STYLE><script language="JavaScript">
<!--

for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message[i])
document.write("</span>")
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;

//-->
</script>


Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi prvi kod između <head>Si </head>, a drugi između <body>Si </body>

Kako urediti kod?

Nađite liniju (var message="MAGAZINE FOR THE NEXT LEVEL GENERATIONS")

To je poruka koja će se prikazati pored miša.I uvijek poslje poruke napravite razmak jer nečete vidjeti zadnje slovo u poruci.

Burek_fr0m_SPACE
19-02-2007, 10:27
Zanimljivo izgleda, moram reći. Samo, nisam se nikada nešto posebno interesovao za izradu web stranica. Imaš li ti, spiEY, kakvu stranicu online koju si ti radio?

spidEY
19-02-2007, 11:29
nemam nijednu stranicu online.

Trenutno radim stranicu za NeonGlow Team, ali čekam da nabavimo server.

spidEY
19-02-2007, 11:45
Evo skripte za detekciju rezolucije ekrana.

Rezolucija ekrana<script language="JavaScript">
var height=0; var width=0;
if (self.screen) {
width = screen.width;
height = screen.height}
else
if (self.java) {
var jkit = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit();
var scrsize = jkit.getScreenSize();
width = scrsize.width;
height = scrsize.height; }
document.writeln("<center>")
if (width > 0 && height > 0) {
document.writeln('Rezolucija Ekrana: ',width,'x',height) }
else {
document.writeln('Rezolucija neodređena')}
document.writeln("</center>")
</script>Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <body>Si </body>

spidEY
19-02-2007, 11:50
Zanimljivo izgleda, moram reći. Samo, nisam se nikada nešto posebno interesovao za izradu web stranica. Imaš li ti, spiEY, kakvu stranicu online koju si ti radio?

Imam jednu stranicu. (tema je Google Burek) :D

http://rapidshare.com/files/14750203/Google.zip.html

Burek_fr0m_SPACE
19-02-2007, 12:01
Zanimljivo izgleda, moram reći. Samo, nisam se nikada nešto posebno interesovao za izradu web stranica. Imaš li ti, spiEY, kakvu stranicu online koju si ti radio?

Imam jednu stranicu. (tema je Google Burek) :D

http://rapidshare.com/files/14750203/Google.zip.html
Hehe, dobar... :rotfl: Samo opet bureci sa sirom... pa nema toga... Nvm, nazad na temu.

spidEY
20-02-2007, 09:37
Evo jedne jednostavne:

Micanje cachea<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">


Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <head>Si </head>

Ova jednostavna skripta miče cache tjekom lodanja stranice.

spidEY
20-02-2007, 09:54
Sada se idemo malo prebaciti na AD-ove.

Ad reklame (tekstualne)<SCRIPT language=JavaScript>
var ad=new Array()
ad[0]='Reklama 1';
ad[1]='Reklama 2';
ad[2]='Reklama 3';
ad[3]='Reklama 4';
ad[4]='Reklama 5';
ad[5]='Reklama 6';
ad[6]='Reklama 7';
ad[7]='Reklama 8';
ad[8]='Reklama 9';
ad[9]='Reklama 10';
var xy=Math.floor(Math.random()*ad.length);
document.write(ad[xy]);
</SCRIPT>Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <body>Si </body>

Kako urediti kod?

Nađite liniju [var ad=new Array()]Si spod ćete vidjeti (ad[0]='Reklama 1';).

Odite do (ad[9]) i ispod dodajte sljedeče: ad[10]='Vaš tekst';

Crveni dio koda možete promjeniti po želji.

Ako želite još reklama samo dodajte još: ad[11]Si tako dalje...

Ovisno o broju reklama.

Tako rade i Google-ove reklame u OGame-u.

spidEY
20-02-2007, 12:04
Evo jedna mala "skriptica"

Alert box


javascript:alert('Gle čuda, postao si ADMIN!');


Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod imeđu <body>Si </body>

Kako urediti kod?

javascript:alert('Gle čuda, postao si ADMIN!');

Stavite tekst po želji.

Možete je i isprobati tako da upišete skriptu u adress bar.

spidEY
20-02-2007, 12:13
Iako postoji puno korisnih skripti, javascript se koristi večinom za hakiranje. :wink:

spidEY
20-02-2007, 12:57
Idemo malo na prozore.

Full Screen<script>
function fullwin(){
window.open("../index.html","","fullscreen,scrollbars")
}
//-->
</script>
<form>
<input type="button" onClick="fullwin()" value="Cijeli Ekran">
</form>


Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <body>Si </body>

spidEY
20-02-2007, 13:12
Još malo kontorole prozora.

Zatvaranje prozora za određeno vrijeme<script>
var limit="0:30"
if (document.images){
var parselimit=limit.split(":")
parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1
}
function begintimer(){
if (!document.images)
return
if (parselimit==1)
window.location="http://www.pcplay.hr/forum"
else{
parselimit-=1
curmin=Math.floor(parselimit/60)
cursec=parselimit%60
if (curmin!=0)
curtime=curmin+" minuta i "+cursec+" sekundi ostalo do zatvaranja prozora"
else
curtime=cursec+" sekundi ostalo do zatvaranja prozora"
window.status=curtime
setTimeout("begintimer()",1000)
}
}
</script>Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <head> i </head>

Kako urediti kod?

1. Nađite liniju (var limit="0:30"). To je linija koja određuje vrijeme zatvaranja prozora. Promjenite crveni dio na koliko želite.

2. Nađite liniju (curtime=curmin+" minuta iS"+cursec+" sekundi ostalo do zatvaranja prozora"). Promjenite tekst kako želite.

3. Nađite liniju (curtime=cursec+" sekundi ostalo do zatvaranja prozora" ). Promjenite tekst po želji.

1. i 3. ovise koliko ste vrijeme stavili. Ako ste stavili (0:45) bit će uvijet 3, a ako ste stavili (1:30) bit će uvijet 1

spidEY
21-02-2007, 08:47
Ako ne želite da ljudi mogu klikati desnim klikom u IE-u i FF-u.

Onemoguči Right Click<script language=JavaScript>
function clickIE() {
if (document.all) {
return false;
}
}
function clickNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {
return false;
}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS;
}
else{
document.onmouseup=clickNS;
document.oncontextmenu=clickIE;
}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
</script>


Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <head>Si </head>

spidEY
21-02-2007, 09:13
Sada malo navigacije.

Link za Natrag i NaprijedNatrag (javascript:history.go(-1);)


Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <body>Si </body>

Kako urediti kod?

(Natrag (javascript:history.go(-1);)) - uredi tekst po želji.

(Natrag (javascript:history.go(-1);)) - ako stavite npr. (-2) onda će skripta otiči dvije stranice unatrag.
Naprijed (javascript:history.go(+1);)


Kako umetnuti u stranicu?

zaljepi kod između <body>Si </body>

Kako urediti kod?

(Naprijed (javascript:history.go(+1);)) - uredi tekst po želji.

(Naprijed (javascript:history.go(+1);)) - ako stavite npr. (+2) onda će skripta otiči dvije stranice naprijed.


Razlika između skripti je zapravo (+1) i (-1)

spidEY
24-02-2007, 22:51
Ovo trebate znati.

Svaka javascripta treba imati:

<script language="javascript"> i </script>

jer ako ne stavite te tagove broswer će to prepoznati to kao tekst.

C
25-02-2007, 00:52
spidEY, svaka čast!!!! :pray: :pray:

spidEY
25-02-2007, 09:15
spidEY, svaka čast!!!! :pray: :pray:

tnx.

baptist2001
26-02-2007, 14:01
Pohvale za trud i sadržaj. :wink: