PDA

Pogledaj cijelu verziju : Priopćenje ravnateljice Ruđera Boškovića hrvatskoj javnostiW1k1n6
19-11-2010, 12:57
Obzirom na hajku koja se digla oko ravnateljice Ruđera zbog toga što nije htjela potpisati dozvolu za proglašenje Ruđera centralnim mjestom za deponiranje radioaktivnog materijala u Hrvatskoj, stiglo nam je sljedeće priopćenje koje sam odlučio objaviti u cijelosti.


Zagreb, 18. studeni 2010.
U posljednje vrijeme mediji su često prenosili vijest o Zahtjevu Državnog zavoda za zaštitu od zračenja (DZZZ) da se
Privremeno skladište radioaktivnog otpada (PSRM) Instituta Ruđer Bošković pretvori u Centralno skladište
radioaktivnog otpada za cijelu Hrvatsku. Ravnateljica dr. sc. Danica Ramljak do sada nije izlazila u javnost na ovu
temu. Jedan od razloga je bio iniciranje sastanka s predsjednicom Vlade RH, Jadrankom Kosor, koji je dr. Ramljak
zatražila prije više od mjesec dana s ciljem da se razmotri trenutna situacija i pronađe adekvatno rješenje ovog
problema. Obzirom da se zatraženi sastanak do danas nije održao, a postoji prevelik interes javnosti, u nastavku
donosimo informacije koje stoje iza pozadine priče o skladištu radioaktivnog otpada na IRB-u.
DZZZ i nadležna ministarstva RH u posljednjih 10 godina nisu našli adekvatno rješenje za Centralno skladište
radioaktivnog otpada u RH a što je prema regulativi Europske komisije dužna učiniti svaka zemlja do 2014. godine.
Tijekom 2006. godine ravnatelj DZZZ-a dr. sc. Dragan Kubelka u nekoliko je navrata pokušao ishoditi suglasnost od
tadašnjeg ravnatelja IRB-a, dr. sc. Mladena Žinića da mu iznajmi dio IRB-ovog PSRM-a s namjerom njegovog
korištenja kao Centralnog skladišta RH, što je dr. Žinić odbio. PSRM na IRB-u je napravljeno s ciljem da se
privremeno, na siguran način uskladište iskorišteni radioaktivni izvori i materijali koji nastaju kao rezultat
istraživačkog procesa na Institutu. Obzirom da se dugi niz godina u RH nije našlo adekvatno mjesto za skladištenje
radioaktivnog materijala, IRB je na zahtjev DZZZ-a izlazio u susret i ponekad skladištio radioaktivni otpad niske i
srednje razine radioaktivnosti u svom PSRM-u iako to nije u skladu s njegovom funkcijom kao privremenog skladišta
izgrađenog za vlastite potrebe IRB-a.
Vlada RH je na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine donijela Odluku kojom se Institut Ruđer Bošković
određuje centralnim mjestom u RH za skladištenje radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora
i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti. Za izvršenje te Odluke Vlada je zadužila dr.
Kubelku, koji je početkom 2010. godine donio na IRB prijedlog Ugovora, koji nije jasno definirao nekoliko ključnih
točaka koje uključuju rok na koji bi se radioaktivni materijal skladištio, a koji mora biti kratak i privremen, jasan popis
svih vanjskih izvora zračenja, uključujući količinu i aktivnost te jasne načine financiranja istog. Ugovor također nije
uključivao ekspertnu analizu da je trenutno Ruđerovo skladište adekvatno za dugoročni prihvat, pogotovo uzimajući
u obzir činjenicu da se PSRM nalazi u gusto naseljenom, trusnom i seizmološki nestabilnom području. Tek kasnije je
dr. Kubelka na inzistiranje dr. Ramljak uvrstio neke stavke u Ugovor, ali ni u novom Ugovoru nije definirano što znači
privremeno niti su ponuđene garancije Vlade da će u kratkom roku (ne duljem od 5 godina) pronaći trajno rješenje.
Obzirom da ovdje nije samo riječ o IRB-u i njegovim zaposlenicima, već o stanovnicima cijelog Grada Zagreba,
ravnateljica dr. Ramljak je imenovala Savjetodavno povjerenstvo za doradu nacrta Ugovora o skladištenju
radioaktivnog otpada IRB-a u čiji su rad uključeni i eksperti IRB-a za radioaktivnost s međunarodnim iskustvom: dr.
sc. Svetozar Musić, dr. sc. Tomislav Šmuc, dr. sc. Marijan Ahel i mr. sc. Branko Vekić. Povjerenstvo je u svom
mišljenju o Ugovoru koji se sklapa između IRB-a i DZZZ-a istaknulo: „ Ugovor, kojim bi se Institut na dulji rok obvezao
na skladištenje cjelokupnog radioaktivnog otpada s područja RH neprihvatljiv je zbog stalnog povećanja rizika koji bi
nastao s povećanjem količine uskladištenog materijala, pri čemu treba naglasiti da se PSRM IRB-a nalazi na vrlo
nepovoljnoj lokaciji (gusto naseljeno, trusno područje) za odlaganje većih količina opasnih materijala“. „Eventualno
potpisivanje Ugovora o proglašenju PSRM-a privremenim središnjim skladištem za nisko i srednje radioaktivni otpad
iz RH, bilo bi opravdano samo uz uvjet da se Vlada RH i ostale nadležne institucije potpisnice Ugovora obvežu da će u
roku ne duljem od pet godina od potpisivanja istog, riješiti pitanje trajnog odlaganja uskladištenog radioaktivnog
materijala na stručan, ekonomski i zakonski prihvatljiv način na lokaciji trajnog odlagališta koje bi trebalo izgraditi u
RH“.
Ravnateljica ima jaku podršku Kolegija ravnatelja, Znanstvenog vijeća Instituta i svih njegovih zaposlenika te velike
većine akademske zajednice. Uz sve navedeno bitno je istaknuti naputak o skladištenju radioaktivnog otpada
propisanog od Međunarodne agencije za atomsku energiju - IAEA, u kojem su jasno definirani kriteriji za određivanje
skladišta radioaktivnog otpada u kojem između ostalog stoji kako područje oko skladišta radioaktivnog otpada ne
smije biti u naseljenom i prometnom području i kako lokacija mora odgovarati sigurnosnim uvjetima za transfer radioaktivnih materijala.
Ravnateljica dr. Ramljak ima rezervu prema potpisivanju Ugovora te navodi: „Ravnatelj je jedini krivično i materijalno
odgovoran za sve osobe koje se po bilo kakvoj osnovi nalaze u prostoru Instituta na kojem dnevno radi oko 900
stalno zaposlenih te više od 200 vanjskih suradnika“. „Institut se nalazi u neposrednoj blizini centra Zagreba i
prometnica kojima dnevno prolazi velik broj ljudi te bih potpisivanjem ovakvog Ugovora na sebe preuzela
odgovornost i za te ljude“.
Dr. Ramljak naglašava:“Podržavam napore Vlade RH za ulazak Hrvatske u EU, ali Ugovor koji nije jasno definiran ne
želim potpisati ni pod cijenu smjene“ te nastavlja “Zanima me kako se misli dugoročno skladištiti radioaktivni otpad u
centru Zagreba, a da se ne razmišlja o trajnom rješenju“. „Ovako osjetljiva stvar kao što je Centralno skladište
radioaktivnog otpada zahtijeva raspravu Vlade RH s ekspertnim timom gdje IRB može biti od velike savjetodavne
pomoći obzirom na međunarodnu ekspertizu iz područja atomske i nuklearne sigurnosti pojedinih znanstvenika“.
„Ovdje se ne radi samo o IRB-u već o svim građanima Grada Zagreba i ja djelujem po svojoj savjesti, Statutu IRB-a i
Zakonima RH, ako je to razlog za moju smjenu onda neka tako bude“ - zaključuje dr. Ramljak.

The Boz
19-11-2010, 13:00
To. Da. Stavite mi ga bliže.
inb4Pingu

Niko Bellic
19-11-2010, 13:11
Nek' ga stave kosorki u gaće, smradovi jedni korumpirisani. Ovo nije za vjerovat kakve im sve ideje padaju na ugaslu pamet. Svaka čast baka! Nema predaje!

Arbiter of Change
19-11-2010, 13:14
Ravnateljica nije čula za odvajanja teksta ili je to guzda opet na djelu. :eyebrows:

W1k1n6
19-11-2010, 13:17
Copy-paste s pdf-a, pa se malo raspalo, ali mislim da se lijepo može sve pročitati.

McPingvin_v2.0
19-11-2010, 13:22
To. Da. Stavite mi ga bliže.
inb4Pingu
Will get right back at ya, sad moram na faks :)